WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie

Via de werkkostenregeling (WKR) zijn onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel mogelijk. De regeling is sinds 2015 verplicht en onlangs geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het Kabinet een aantal standpunten inzake de WKR bekend gemaakt. Vrije ruimte voldoende 
Een werkgever mag 1,2% van de totale loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. […]

Lees verder… from WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie

Belangrijke fiscale punten uit het regeerakkoord

Inkomstenbelasting krijgt twee schijven van 36,93% en 49,5% Uit het regeerakkoord blijkt dat het belastingstelsel flink hervormd gaat worden. Voor de inkomstenbelasting gaat een tarief van 36,93% gelden voor inkomens tot € 68.000, daarboven gaan belastingplichtigen een tarief van 49,5% betalen. Werken moet hierdoor meer gaan lonen. Hypotheekrenteaftrek gaat veel sneller omlaag
 De hypotheekrenteaftrek zal […]

Lees verder… from Belangrijke fiscale punten uit het regeerakkoord

Geen verhoging AOW-leeftijd in 2023

3 november 2017. De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet verder omhoog. Dit kan men concluderen uit de jongste prognoses van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd van CBS. CBS verwacht in 2023 een levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,5 jaar. Bij de prognose van vorig jaar werd voor 2023 nog uitgegaan van een resterende levensverwachting van 20,7 […]

Lees verder… from Geen verhoging AOW-leeftijd in 2023

Maximum transitievergoeding per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de maximum transitievergoeding € 79.000. De hoogte van de maximum transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de geraamde ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen, waarbij de verhoging wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. Voor volgend jaar is de ontwikkeling van de […]

Lees verder… from Maximum transitievergoeding per 1 januari 2018