Ondernemers

Arca Administratie en Advies verleent diensten aan ondernemers uit vele branches, ongeacht de omvang van de onderneming. Van zelfstandige professionals tot de grotere bedrijven.
Wij kunnen uw organistatie helpen op verschillende gebieden:

Administratief

 • Bedrijfsadministratie
 • Salarisadministratie
 • Jaarrekening samenstellen
 • Financieel advies
 • Bedrijfsorganisatorische begeleiding
Wilt u de administratie geheel of gedeeltelijk uitbesteden? Bij ons zijn alle opties bespreekbaar.Belastingzaken

 • BTW
 • Loonheffingen
 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Erf- en schenkbelasting
 • Fiscaal advies op maat
Jaarlijks worden vele veranderingen doorgevoerd in de belastingwetgeving. Elke verandering kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw bedrijfsresultaat. Wij volgen elke ontwikkeling en geven u fiscaal advies op maat.Bedrijfsopvolging

De overdracht van een onderneming is een complexe aangelegenheid, zeker bij verkoop of schenking binnen familieverband. Naast fiscale, juridische en financiële aspecten spelen persoonlijke overwegingen en belangen een belangrijke rol. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: ‘is mijn beoogde opvolger geschikt?’ en ‘hoe ga ik om met kinderen die geen rol in de onderneming hebben/willen?’. De succesvolle overdracht van een onderneming is een proces van goede voorbereiding waarin al deze aspecten de aandacht krijgen. Fiscale, juridische en financiële begeleiding is daarbij een belangrijk onderdeel, maar goede communicatie, een gezamenlijke visie en vastlegging van afspraken daarover zijn dat evenzeer. Wij begeleiden u graag in dit proces.Waar wij voor staan!

Efficiënte werkwijze
Eerlijke tarieven
Professioneel en laagdrempelig