Schenken

Erfbelasting betalen kan voorkomen worden door een goed testament op te stellen of door tijdig de huwelijkse voorwaarden aan te passen. Erfbelasting kan ook bespaard worden door tijdens leven vermogen over te dragen van ouders naar kinderen.

Er zijn diverse manieren om te schenken. De meest gebruikelijke en eenvoudige manier is door het geld over te maken op de bankrekening van de kinderen of kleinkinderen of in een envelop.

Als het vermogen echter niet liquide is, doordat het vermogen bijvoorbeeld in onroerend goed of aandelen zit, dan bestaat de mogelijkheid om te schenken op papier. Aan deze vorm van schenken zijn wel enkele voorwaarden verbonden waarover wij u graag nader informeren.

In sommige gevallen willen ouders of grootouders de (klein) kinderen niet direct over het geld laten beschikken. Ze willen dat het geld bijvoorbeeld voor een bepaald doel gebruikt wordt. Ook hiervoor zijn er verschillende manieren om te schenken, waarover wij u graag nader informeren.

Op zoek naar advies over schenken?

Uw toekomstplannen vormgeven dat is onze kracht!

Weten hoe?